2

Tropical Paradise. Carica papaya

3

Tropical Paradise. Ananas comosus L Merrill

4

Tropical Paradise. Anona muricata

5

Tropical Paradise. Citrus sinensis

6

Tropical Paradise. Psidium guajaba